Dodano: 2021-03-10, Otwarcie pływalni !!!

Pływalnia Miejska w Wolsztynie informuje iż od dnia 15 lutego 2021r. będzie czynna
od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-22:00 oraz

od soboty do niedzieli w godzinach 8:00 - 22:00.

Strefa odnowy biologicznej (sauny)

 czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00 - 22:00 oraz

sobota -niedziela w godzinach 8:00 - 22:00.

Zajęcia nauki pływania organizowane przez naszą Pływalnie wznawiamy od

15 lutego 2021 r.

 Solarium czynne w godzinach działania obiektu

 

Działalność wznawiamy przy zachowaniu reżimu sanitarnego, zachowaniu dystansu społecznego 1,5m. oraz zasady DDMA+W. Hala basenowa (50% aktywnych szafek – tj. max. 80 osób), wyłączona zjeżdżalnia i atrakcje wodne na basenie rekreacyjnym,  whirlpool i brodzik nieczynne do czasu otrzymania pozytywnych wyników badania wody, sauny oraz łaźnie parowe w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m, solarium w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m.

 

ZASADY OGÓLNE

 1. Przy wejściu do obiektu i przy wyjściu z pływalni obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.
 2. Na terenie holu głównego i szatni suchej oraz ciągów komunikacyjnych obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maski/maseczki, przyłbicy/kasku albo odzieży lub jej części np. chusty (obowiązek ten nie dotyczy części pływackiej i pryszniców). Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby nie realizującej tego obowiązku.
 3. Zakazuje się korzystania z pływalni osobom z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję, przede wszystkim dróg oddechowych. Kasjer ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z widocznymi objawami chorobowymi.
 4. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu szatni mokrej/przebieralni.
 5. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania ścisłego rozdziału strefy obutej i bosej.
 6. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wg aktualnych ograniczeń wynikających z przepisów prawa.
 7. Bezpośrednio przed kasą i szatnią może znajdować się 1 osoba (kolejne osoby w odstępach zgodnie z zasadą zachowania dystansu).
 8. Zaleca się bezgotówkowe regulowanie płatności w kasie.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu korzystania z basenu oraz przebrania się (hol główny i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające). Obsługa pływalni ma prawo wypraszać z obiektu wszystkie osoby nie realizujące tego zalecenia. Zasada ta dotyczy również klientów: sklepiku, baru, o ile w sposób nieuprawniony wykorzystują części wspólne obiektu.
 10. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania publiczności na trybunach, w poczekalni i w częściach wspólnych obiektu.
 11. Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz na terenie i w otoczeniu pływalni tj.: podczas korzystania z szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzików, a także na hali basenowej.
 12. Ogranicza się ilość osób (klientów) korzystających w tym samym czasie z pływalni do 90 osób (limit ten nie dotyczy obsługi pływalni, instruktorów prowadzących naukę pływania, pracowników i klientów sklepiku czy baru).
 13. Strefa odnowy biologicznej (sauny) oraz łaźnie parowe w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m,
 14. Solarium w reżimie sanitarnym z zachowaniem dystansu społecznego 1,5m
 15. Osoby, podmioty prowadzące zorganizowaną naukę pływania, będące organizatorem wydarzenia sportowego zobowiązane są do nadzorowania liczebności osób w grupach, prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający przestrzeganie zasady zachowania dystansu społecznego.
 16. Na terenie obiektu obowiązuje nakaz dezynfekcji sprzętu do nauki i doskonalenia pływania, a także do zabawy i rekreacji, będącego własnością szkółek pływackich lub przez nie użytkowanego, każdorazowo po jego użyciu. Zalecamy korzystanie z własnego sprzętu i nieudostępnianie go osobom trzecim.
 17. Użytkownicy pływalni zobowiązani są do ścisłego przestrzegania zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje nakaz dokładnego umycia całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp. Ratownik ma prawo nie wpuścić na teren hali basenowej osoby, która nie umyła całego ciała pod natryskiem.
 18. Na terenie obiektu prowadzona jest regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.
 19. Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).
 20. W przypadku regulacji nieujętych niniejszymi Zasadami, obowiązują zapisy Regulaminu ogólnego korzystania z Pływalni Miejskiej w Wolsztynie.
Pływalnia Wolsztyn

Pływalnia Wolsztyn
ul. Komorowska 2
64-200 Wolsztyn
Telefon: 68 347-43-60
Fax: 68 347-43-69

NIP 923-16-62-958
email: plywalnia@wolsztyn.pl
stat4uOsób online: 1
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn by www.plywalnia.wolsztyn.pl 2008 - 2021. Projekt strony i wykonanie: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.plywalnia.wolsztyn.pl)