Dodano: 2020-06-23, Zasady korzystania z usług Pływalni Miejskiej podczas epidemii COVID-19

Zasady korzystania z usług Pływalni Miejskiej podczas epidemii COVID-19

 

W najbliższy czwartek 25 czerwca 2020 roku nadchodzi chwila, na którą to wszyscy czekaliśmy. Po 104 dniach wznawiamy funkcjonowanie Pływalni Miejskiej w Wolsztynie.

Będzie trochę ograniczeń i nie wszystko będzie takie samo (przynajmniej na razie), ale przy wzajemnej wyrozumiałości na pewno DAMY RADĘ !!!

 

Czy przebywanie na basenie w trakcie pandemii Sars-CoV-2 jest bezpieczne?

 

PZH i GIS informuje, że liczne instytucje zdrowia publicznego na całym świecie w tym WHO i CDC zgodnie podkreślają, że nie wykazano dotychczas przypadków zakażenia Covid-19 poprzez wodę przeznaczoną do spożycia, ani wodę do celów rekreacyjnych o kontrolowanej jakości, w tym wodę
w basenach kąpielowych poddawaną uzdatnianiu i dezynfekcji. Te instytucje podkreślają również, że koronawirus nie jest chorobą wodozależną.

Podchloryn sodu stosowany powszechnie w uzdatnianiu i dezynfekcji wody w publicznych basenach kąpielowych skutecznie eliminuje cząstki tego typu mikroorganizmów. Zwykła procedura uzdatniania i dezynfekcji wody stosowana w pływalniach publicznych, zapewniająca utrzymanie stężenia wolnego chloru, wartości pH i potencjału redoks w wodzie w niecce basenowej w granicach zgodnych
z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz.U.2015 poz.2016) jest wystarczająca dla zapewnienia odpowiedniej jakości mikrobiologicznej wody, w tym eliminacji SARS-CoV-2. Dotyczy to również specjalnych basenów typu: SPA, jacuzzi, wanny whirpool.

Główny problem związany z ochroną naszych klientów przed zarażeniem się koronawirusem, wiąże się głównie z przebywaniem osób w pozostałej przestrzeni publicznej obiektu, tam podobnie jak
w sklepach, kinach, teatrach, itp. istnieje ryzyko szerzenia się zakażenia drogą kropelkową.

 

Dlatego prosimy o stosowanie się do nowych (mamy nadzieję - tymczasowych) zasad,

które będą nas chronić przed zakażeniem.

 

Bez zmian pozostanie cennik, jednak godziny funkcjonowania obiektu ulegną małej zmianie. Pływalnia otwarta będzie w godzinach 6:00 – 14:00 i 15:00 – 22:00. Przerwa na obowiązkową dezynfekcję obiektu 14:00-15:00

Ważność kart abonamentowych (karnetów) zostanie wydłużona o czas zamknięcia obiektu, czyli 104 dni.

Co się zmieni ? Poniżej przedstawiamy wykaz zasad obowiązujących na pływalni w trakcie epidemii Covid-19:

Do odwołania wyłączone z użytkowania są Strefa Odnowy Biologicznej – Saun oraz widownia.

Na terenie obiektu obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego wynoszącego 2 m.

Przed wejściem i przy wyjściu z Pływalni Miejskiej obowiązuje nakaz dezynfekcji rąk.

Na terenie holu i przebieralni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przy użyciu maseczki, przyłbicy lub chusty (obowiązek nie dotyczy części pływackiej i pryszniców).

Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp, przejść do hali basenowej. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

Bezpośrednio przed kasą może znajdować się jedna osoba (kolejne osoby w odstępach co 2 m).

Zalecamy dokonywania płatności kartą płatniczą.

Obowiązuje zakaz korzystania z pływalni osób z gorączką, objawami jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych, osobom które objęte są kwarantanną lub izolacją oraz osobom, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z inną osobą podejrzaną o zakażenie lub chorą na COVID-19 .

Pracownik pływalni ma prawo nie wpuścić na obiekt osoby z wyżej wymienionymi objawami.

Na terenie obiektu obowiązuje zasada ograniczenia pobytu do czasu kąpieli w basenie oraz przebrania się (hol i ciągi komunikacyjne nie mogą być wykorzystywane jako „poczekalnia” na osoby pływające).

Na terenie hali basenowej, sanitariatów i przebieralni może przebywać maksymalnie 41 osób (nie dotyczy obsługi).

Przy zachowaniu zasady dystansu społecznego 2 metrów, w poszczególnych nieckach jednocześnie może przebywać:

  • niecka sportowa – maksymalnie 4 osoby na torze,
  • niecka rekreacyjna – maksymalnie 12 osób w tym maksymalnie po 4 osoby na torze,
  • brodzik dla dzieci – maksymalnie 3 osoby,
  • jacuzzi - maksymalnie 1 osoba (nie dotyczy rodzin lub osób wspólnie zamieszkujących),
  • hamowni zjeżdżalni – maksymalnie 1 osoba.

Na terenie przebieralni może przebywać maksymalnie 14 osób (nie dotyczy obsługi).

  • przebieralnia damska - 6 osób
  • przebieralnia męska - 6 osób
  • przebieralnia os. niepełnosprawnych - 2 osoby

Organizatorzy zajęć grupowych, takich jak np.: aerobik, nauka pływania, zobowiązani są do nadzorowania liczebności osób w grupach i prowadzenia zajęć w sposób umożliwiający zachowanie wymaganych odległości między ćwiczącymi.

Użytkownicy pływalni zobowiązani są przestrzegać ścisłych zasad higieny – przed wejściem do hali basenowej obowiązuje dokładne umycie całego ciała pod natryskiem. Do hali basenowej należy przejść przez brodzik do płukania i dezynfekcji stóp.

Ratownik ma prawo nie wpuścić na teren hali basenowej osoby, która nie umyła całego ciała pod natryskiem.

Na terenie obiektu prowadzona będzie regularna dezynfekcja powierzchni wspólnych takich jak: klamki, drzwi, uchwyty szafek, półki, ławki, włączniki światła, kurki baterii, poręcze, schody, suszarki, transpondery, powierzchnie sanitarne itp. W czasie dezynfekcji niektóre elementy mogą być wyłączone z użytkowania.

Należy korzystać z szafek według numeru wskazanego na transponderze („zegarku”).

Buty zostawiamy w jednorazowych torbach w szatni, reklamówkę klient przynosi osobiście lub zakupuje u osoby obsługującej szatnię.

Do odwołania obowiązuje zakaz pozostawiania kurtek i odzieży w szatni.

W przypadku regulacji nie ujętych niniejszymi zasadami, obowiązują zapisy regulaminu Pływalni Miejskiej w Wolsztynie.

Zalecenia zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz Wytycznych Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 01.06.2020 r. dla funkcjonowania basenów i saun w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Pływalnia Wolsztyn

Pływalnia Wolsztyn
ul. Komorowska 2
64-200 Wolsztyn
Telefon: 68 347-43-60
Fax: 68 347-43-69

NIP 923-16-62-958
email: plywalnia@wolsztyn.pl
stat4uOsób online: 1
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn by www.plywalnia.wolsztyn.pl 2008 - 2021. Projekt strony i wykonanie: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.plywalnia.wolsztyn.pl)