Dodano: 2008-12-10, Otwarcie pływalni

W środę 17 grudnia 2008 roku o godzinie 10:00 została oficjalnie otwarta Wolsztyńska Pływalnia. 

 

Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy samorządowcy!

Szanowni Państwo!
Jestem dziś bardzo dumny i pewnie wraz ze mną uczucie to ogarnęło również Panie i Panów Radnych Miejskich, moich współpracowników, liczne grono wykonawców i projektantów, a przede wszystkim Wolsztynian, którzy wiele lat marzyli o tej chwili.  


Mamy wreszcie nasz upragniony basen, który otwiera dziś swoje podwoje dla użytkowników. Cieszę się, że przyjęliście Państwo moje zaproszenie i tak licznie przybyliście, by z nami świętować tę chwilę.

 

Szanowni Państwo!

Kryta Pływalnia to obiekt przeznaczony do innych celów niż dzisiejsza uroczystość. Musi spełniać wiele określonych prawem warunków, m.in. dotyczących temperatury w pomieszczeniach, do której wszyscy nie jesteśmy dziś przystosowani. Dlatego też moje wystąpienie postaram się skrócić do niezbędnego minimum, by nie narażać Państwa na jakieś nieprzyjemne doznania.

 

Panie i Panowie !

O Pływalni Wolsztyńskiej powiedzieliśmy i napisaliśmy już bardzo dużo. W ostatnich dniach poświęcony głównie temu tematowi informator dotarł do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Wolsztyn. Pozwoliliśmy sobie przekazać to wydawnictwo również naszym dzisiejszym gościom i jeśli znajdziecie Państwo czas, zapraszam do jego lektury i zapoznania się ze szczegółami realizacji przedsięwzięcia.
Pokrótce historia jednej z najważniejszych inwestycji w powojennych dziejach Wolsztyna wygląda następująco. 
Po raz pierwszy temat wypłynął 20 lat temu, kiedy to latem 1988 roku podczas tzw. turnieju miast rywalizowaliśmy z pomorskim Człuchowem, a jedną z punktowanych konkurencji była zbiórka pieniędzy na wybrany cel społeczny, którym w naszym przypadku miał być basen. 
Cieszę się jednak, że zapadła wówczas racjonalna decyzja, by najpierw nadrobić zaległości w infrastrukturze komunalnej, a później podejmować nowe wyzwania. 
Pora na to przyszła w 2005 roku, a zaczęliśmy od dyskusji nad optymalną lokalizacją obiektu, która zakończyła się wskazaniem terenu gminnego u zbiegu drogi krajowej nr 32 i ul. Komorowskiej, dającego zarazem dalsze perspektywy rozbudowy infrastruktury sportowej. 

W międzyczasie czynione były starania o pozyskanie środków finansowych na inwestycję. Urząd Marszałkowski pozytywnie ocenił nasz wniosek i udzielił nam wsparcia w kwocie 2 mln zł. Panie Marszałku! Na Pana ręce gorące wyrazy wdzięczności. Również Powiat Wolsztyński zadeklarował udział finansowy w kwocie 1,26 mln zł. Panie Starosto! Panie Przewodniczący Rady Powiatu! Dziękujemy za okazaną pomoc finansową. Resztę sfinansowaliśmy z kredytu pozyskanego z Banku Ochrony Środowiska oraz z budżetu gminy.

W lipcu 2005 roku ogłosiliśmy „Konkurs na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zespołu basenowo-rekreacyjnego przy ul. Komorowskiej w Wolsztynie”, który wygrała Pracowania Architektoniczna Piotr Dominiczak i Mariusz Szczuraszek z Ostrowa Wielkopolskiego. W styczniu 2006 roku podpisana została umowa na wykonanie projektu z terminem zakończenia prac określonym na 31 sierpnia 2006 roku i wartością zamówienia wynoszącą 489.220 zł.

 

Szanowni Państwo!

Zależało nam, by powstał projekt optymalny na miarę naszych czasów, nie tylko ciekawy architektonicznie, ale również w pełni zaspokajający oczekiwania przyszłych użytkowników. Dlatego też w celu bieżącej konsultacji proponowanych rozwiązań projektowych powołałem specjalny zespół opiniujący, który co najmniej raz w miesiącu spotykał się z projektantem w celu omówienia tematu. 
W czerwcu 2007 roku ogłosiliśmy przetarg na wykonawstwo robót, czego efektem było podpisanie w dniu 16 sierpnia umowy z miejscowym Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „Dana –Bud” za kwotę 15,3 mln zł i terminem wykonania - 16 grudnia 2008 roku.  
Ze znaną na rynku budowlanym z rzetelnego wykonawstwa dużych obiektów przemysłowych i sportowych firmą Państwa Danuty i Stanisława Karczów, współpracowało grono sprawdzonych podwykonawców w większości również z terenu gminy Wolsztyn, czyli:
- Systemy Cieplne-Klimatyzacja Pana Jakuba Lorenza z Obry w zakresie robót instalacyjnych;
- Zakład Usług Pomiarowo-Kontrolnych Pana Marka Jarmużka z Wolsztyna w zakresie robót elektrycznych;
- Zakład Usług Teleelektronicznych TELGRO Pana Sławomira Groblewicza z Wolsztyna w zakresie instalacji teletechnicznej;
- Nautilus Sp. z o.o. z Warszawy w zakresie technologii uzdatniania wody;
- Usługi Budowlane - Brukarstwo Pana Andrzeja Nowaka z Wolsztyna w zakresie robót drogowych i zagospodarowania terenu;
- Firma Nexbau z Karpicka Pana Romana Bauty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej;
- Firma Mazur ze Świętochłowic - dostawca zjeżdżalni rurowej.

Inspektorami nadzoru inwestorskiego zostali:
- w branży ogólno - budowlanej – mgr inż. Grzegorz Wysocki;
- w branży elektrycznej - mgr inż. Benon Jąder;
- w branży sanitarnej i technologii uzdatniania wody - mgr inż. Kazimierz Ciechociński.

Wzorem etapu przygotowań projektowych postanowiłem wprowadzić zasadę regularnych spotkań roboczych w gronie projektantów, wykonawców i przedstawicieli inwestora, na których omawiane były wszelkie problemy związane z budową, a także zapadały decyzje dotyczące ewentualnych korekt rozwiązań projektowych. Jedną z bardziej znaczących zmian było wydłużenie zjeżdżalni, która początkowo miała liczyć 47 metrów długości, a ostatecznie po dokonaniu niezbędnych analiz konstrukcyjnych, została zwiększona do 85 m.

 

Szanowni Państwo!

Kiedy w październiku ubiegłego roku uroczyście wmurowaliśmy akt erekcyjny pływalni, termin jej oddania do użytkowania wydawał się strasznie odległy. Było wielu sceptyków twierdzących, że tak dużego przedsięwzięcia nie uda się sfinalizować w 16 miesięcy. 
Przyznam, ze zarówno ja, jak i moi współpracownicy byliśmy przekonani, iż kto jak kto, ale „Dana-Bud” na pewno „nie nawali”. I rzeczywiście prace postępowały szybko i sprawnie, a już 3 listopada, czyli kilka tygodni przed terminem, rozpoczął się rozruch technologiczny obiektu. 
Trochę wszyscy baliśmy się tego etapu, gdyż wiemy, że wiele pływalni przeżywa określone problemy z osiągnięciem właściwych parametrów wody w nieckach basenowych. 
Wszystko przebiegało jednak bardzo sprawnie i w dniu 4 grudnia podpisaliśmy protokoły odbioru technicznego robót i rozruchu technologicznego. 
W ślad za tym, w dniu 9 grudnia otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

 

Panie i Panowie!

W wyniku opisanych przeze mnie działań powstał nowoczesny architektonicznie i technologicznie obiekt stanowiący piękna wizytówkę naszego miasta na wjeździe od strony Poznania.
W budynku w którym się zebraliśmy znajduje się hala basenowa z zapleczem technicznym i socjalnym oraz zespół odnowy biologicznej. W hali basenowej przewidziano m.in.: 
- basen sportowy w postaci niecki żelbetowej o wymiarach 25,00 x 12,50 m o głębokości 1,2 – 1,8m, dostosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne;
- basen szkoleniowo – rekreacyjny, o kształcie nieregularnym o pow. 102 m2 w postaci niecki żelbetowej, z atrakcjami typu masaż karku, gejzer powietrzny, ławeczki i leżanki z masażem powietrznym;

- zjeżdżalnię rurową o długości ca 85 mb m z basenem hamownym;
- brodzik o kształcie nieregularnym ze zjeżdżalnią i parasolem wodnym;
- wannę do hydromasażu;

Zespół odnowy biologicznej składa się z salki fitness, zespołu szatni, pokoju masażysty, zespołu saun oraz solarium. W zespole saun przewidziano sauny suche, łaźnie parowe, pomieszczenie wypoczynku, basenik z zimną wodą, brodzik do masażu stóp i natryski.

Wszystko to, osoby, które jeszcze nie miały okazji zwiedzić pływalni będą mogły dziś obejrzeć, a od jutra skorzystać z wymienionych przeze mnie atrakcji. Pomogą w tym pracownicy pływalni na czele z kierownikiem Panem Pawłem Gmerkiem, który od 1 września pełni obowiązki, aktywnie współpracując z wykonawcami robót na etapie końcowym przedsięwzięcia. 

 

Szanowni Państwo!

Każde tego typu wystąpienie kończy się podziękowaniami. Gdybym chciał wymienić wszystkich zaangażowanych w proces inwestycyjny, nie dość, że trwałoby to bardzo długo, to jeszcze mógłbym kogoś pominąć. 
Dlatego też ograniczę się do skierowania słów podziękowania najpierw do Rady Miejskiej w Wolsztynie, która jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała umieszczenie budowy pływalni w budżecie gminy na lata 2006-2009. 
Dziękuję instytucjom współfinansującym, a więc Samorządowi Województwa Wielkopolskiego i Powiatowi Wolsztyńskiemu, a także Bankowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, z którymi współpracujemy od wielu lat i niejedną inwestycję razem zrealizowaliśmy. 
Dziękuję projektantom, wykonawcom, inspektorom nadzoru i wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Wolsztynie uczestniczącym w procesie inwestycyjnym. Bez Państwa ogromnego zaangażowania, a często determinacji, nie byłoby dzisiejszego święta, nie byłoby tak pięknej wizytówki Wolsztyna, która mam nadzieję sprawi radość licznej rzeszy przyszłych użytkowników. 

 

Oczywiście główną rolę odegrała firma generalnego wykonawcy czyli Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Dana-Bud” prowadzona przez niezawodny duet Państwa Danuty i Stanisława Karczów, a że jego piękniejszą częścią jest Pani Danuta, więc na Pani ręce Pani Danko pragnę przekazać ten bukiet jako skromny wyraz podziwu i wdzięczności za pomyślny finał naszego wspólnego przedsięwzięcia.  


Dziękuję za uwagę!

Burmistrz Wolsztyna 
Andrzej Rogozinski

 

 

Więcej na temat otwacia 

Pływalnia Wolsztyn

Pływalnia Wolsztyn
ul. Komorowska 2
64-200 Wolsztyn
Telefon: 68 347-43-60
Fax: 68 347-43-69

NIP 923-16-62-958
email: plywalnia@wolsztyn.pl
stat4uOsób online: 4
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn by www.plywalnia.wolsztyn.pl 2008 - 2024. Projekt strony i wykonanie: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.plywalnia.wolsztyn.pl)