Wydrukuj tą strone | Zamknij to okno


 
 
Klauzula informacyjna ogólna dla klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje się klientów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, że:


1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie danych osobowych klientów jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie. Adres Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 68 347 43 60.


2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Stanisław Rozwadowski, z którym można się zkontaktować poprzez e-mail iod@mosir.wolsztyn.pl

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH