Przetargi arch 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie
Siedziba Zamawiającego
 ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, woj.wielkopolskie,
tel. 068 347 43 60, faks 068 347 12 15
http://www.plywalnia.wolsztyn.pl, e-mail: plywalnia@wolsztyn.pl


 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 1759 z póź. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. "Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości na obiekcie Pływalni Miejskiej w Wolsztynie" http://www.bip.wolsztyn.pl/?id=145&content=3704&page=1

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA data wprowadzenia: 06.11.2012 r. godz. 12:22 POBIERZ
SIWZ + ZAŁĄCZNIKI data wprowadzenia: 06.11.2012 r. godz. 12:22 POBIERZ
UZUPEŁNIENIE DO SIWZ data wprowadzenia: 15.11.2012 r. godz. 09:48 POBIERZ
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY data wprowadzenia: 04.12.2012 r. godz. 13:58 POBIERZ
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA data wprowadzenia: 19.12.2012 r. godz. 17:01 POBIERZ

 

 


 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie
Siedziba Zamawiającego
 ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, woj.wielkopolskie,
tel. 068 347 43 60, faks 068 347 12 15
http://www.plywalnia.wolsztyn.pl, e-mail: plywalnia@wolsztyn.pl


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. "Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości na obiekcie Pływalni Miejskiej w Wolsztynie" 

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA data wprowadzenia: 10.11.2010 r. godz. 15:11 POBIERZ
SIWZ + ZAŁĄCZNIKI data wprowadzenia: 10.11.2010 r. godz. 15:13 POBIERZ
UZUPEŁNIENIE NR 1 DO SIWZ data wprowadzenia: 22.11.2010 r. godz. 14:13 POBIERZ
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
data wprowadzenia: 08.12.2010 r. godz. 13:10 POBIERZ
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA data wprowadzenia: 31.12.2010 r. godz. 12:41 POBIERZ

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie
Siedziba Zamawiającego
 ul. Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, woj.wielkopolskie,
tel. 068 347 43 60, faks 068 347 12 15
http://www.plywalnia.wolsztyn.pl, e-mail: plywalnia@wolsztyn.pl


ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. "Sprzątanie pomieszczeń i utrzymanie czystości w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wolsztynie"

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA POBIERZ
SIWZ + ZAŁĄCZNIKI POBIERZ
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
POBIERZ
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA POBIERZ

 


Wydrukuj tekst...Pływalnia Wolsztyn
ul. Komorowska 2
64-200 Wolsztyn
Telefon: 68 347-43-60
Fax: 68 347-43-69

NIP 923-16-62-958
email: plywalnia@wolsztyn.pl
stat4uOsób online: 4
Wszystkie prawa zastrzeżone UM Wolsztyn by www.plywalnia.wolsztyn.pl 2008 - 2024. Projekt strony i wykonanie: PRESSTU.PL
Zezwala się na wykorzystywanie i publikowanie materiałów zamieszczonych na stronie pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia (www.plywalnia.wolsztyn.pl)